Vi ser fler exakta detaljer

Vi missar ingenting. Vi går igenom allt från de minsta komponenterna till strukturen i sin helhet så att du får noggranna och detaljerade data. EXACT’s mättekniska specialistkompetens och våra kunskaper om och erfarenheter av alla faser i byggprojekten ger oss förmågan att se och mäta strukturerna mer exakt. Vi kommer alltid till byggplatsen med rätt teknik och rätt personal. Vi utför varje enskild mätuppgift med just den precision som krävs och vi arbetar alltid så ekonomiskt som möjligt.

 

Mätning för bygg- och anläggningsprojekt

Vi erbjuder mätningstjänster för alla typer av byggprojekt, som t.ex. bostadshus, kontorsbyggnader samt idrotts- och industrianläggningar. EXACT utför dessutom konstruktions- och kontrollmätningar på byggplatsen av strukturer som broar, vägar och järnvägar samt inmätning och utsättning av kanaler, ventilationssystem, hisschakt, asfaltbelagda ytor, terrasser, pålar, fundament, betongkonstruktioner och andra strukturer. Vi hjälper dig med vad du än behöver inom mätning.

Projektledning och beställarstöd

Vi tar fram exakta mätdata helt enligt dina specifikationer på det mest ekonomiska sättet. Vi har omfattande kunskaper om och erfarenhet av att leda omfångsrika byggprojekt. EXACT ger dig goda råd under alla faser i ditt projekt. Det garanterar att ditt projekt blir framgångsrikt.

Vi hjälper dig att undvika onödiga fel och missförstånd genom att granska alla projektdokument. Redan på förhand kontrollerar vi att alla relevanta dokument uppfyller föreskrivna krav så att ditt projekt får bästa möjliga start. När projektet är igång kan du utnyttja våra löpande kundstödstjänster för att kontrollera att rättsligt bindande avtal, bestämmelser och riktlinjer för konstruktionstoleranser uppfylls. Vi kommunicerar effektivt med dina leverantörer och kontrollerar att alla parter som deltar i projektet vidtar de åtgärder för kvalitetskontroll som föreskrivs i planerna.

Vi erbjuder även Management genom hela projektets livscykel och assisterar dig tidigt i ditt projekt med beslutsunderlag och hjälp med kalkyler. Vi erbjuder även arbetsledning, byggledning, kvalitetskontroll, produktionsplanering och upprättande av relationshandlingar.

Övervakning och tillsyn

Många byggprojekt genomförs i tätorter och andra känsliga miljöer. Vid sprängningsarbeten, tunnelbyggen och andra riskarbeten måste säkerheten garanteras. Vi erbjuder intelligent övervakning som ger maximal säkerhet. Övervakningen sker automatiskt – även nattetid, allmänna helgdagar och i säkerhetsområden utan tillträde. Om en rörelse registreras informeras berörd personal automatiskt. Vi hjälper dig med att installera all nödvändig utrustning.

Geodetisk mätning

Vid geodetisk mätning bestäms positioner mot ett nät av referenspunkter eller med hjälp av satellitteknik. Mätvärdena används för vägar eller byggnader och kan även ligga till grund för digitala modeller och kartor. Vi utför traditionella geodetiska mätningar med totalstation och satellitbaserade mätningar. Mätningarna ligger även till grund för stomnät med mycket hög noggrannhet.”

Exact as Built

Konstruktion, ombyggnad och andra tekniska projekt och förvaltningsprojekt kräver noggrann och fullständig dokumentation i god tid för framtida drift och underhåll. EXACT tar fram CAD-ritningar av det färdiga byggresultatet där samtliga systemkomponenters mått och placering framgår. Ritningar över det färdiga byggresultatet tas fram efter en fullständig mätning, eller efter en begränsad mätning om du bara vill komplettera befintliga ritningar. Vi ger dig all dokumentation som du behöver. Läs mer

One-Button Scanning (OBS)

One-Button Scanning (OBS) från oss på EXACT möjliggör extremt snabb och noggrann insamling av 3D-data och efterbehandling i molnet. OBS är perfekt för dagbrott och andra jordförflyttningsprojekt och används för säker och effektiv insamling av 3D-mätdata för alla konstruktioner och strukturer. Den snabba efterbehandlingen i molnet fokuserar på dataregistrering, digital generering av terräng, volymberäkning och kontroll av geometri och överensstämmelse vid 3D-projekt. Efter en kort introduktion implementeras OBS snabbt på plats.

Alla operatörer kan utföra 3D-skanning var som helst för generering av exakta data i högsta kvalitet. Anläggnings- och gruvbolag behöver inga mättekniker för insamling och analys av kartdata. I stället kan den ordinarie personalen samla in värdefulla data som stöd för de dagliga uppgifterna i anläggningsarbetet eller gruvdriften. Resultatet blir lägre kostnader och högre vinst. Vårt skickliga team av kvalificerade och erfarna specialister behandlar den insamlade informationen enligt dina önskemål inom 24 timmar. Med vår molnbaserade lösning EXACT Mine Map får din personal tillgång till avancerad, anpassningsbar efterbehandling på webben via ett enkelt musklick.

OBS-informationen förbättrar effektiviteten och minskar mängden utrustning som du behöver på plats. Du ser precis hur många lastbilar som behövs på varje lastområde och undviker kostnader som orsakas av ramper med fel lutning. Med OBS använder du exakt och uppdaterad information för att uppnå optimala driftsprestanda och högsta säkerhet samtidigt som de affärsmässiga riskerna reduceras. Du behöver varken investeringar eller experter för att komma igång. Spara tid och pengar med oss.

Jonas Knutsson
Regional Manager

+46 (0)70-261 06 96
jonas.knutsson@teamexact.com

Joakim Ammarox
Team Manager

+46 (0)70-560 10 85
joakim.ammarox@teamexact.com

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.