Näeme rohkem võimalusi

Uurime enne projekti planeerimist ja ehitamist hoolikalt teie kavandatud töömaad ning seda ümbritsevate alade keskkonda ja tingimusi. Pakume täpseid mõõdistusandmeid, mida te oma ideede elluviimiseks vajate. Meie kvalifitseeritud geodeedid teevad tehniliste projektjooniste valmimiseks vajalike topo-geodeetiliste plaanide koostamiseks tihedat koostööd arhitektide, inseneride ja projekteerijatega. Võite olla kindlad, et meie ekspertide teadmised ja kogemused aitavad teil ületada kõik takistused ja näha enda ees rohkem võimalusi.

 

Topo-geodeetiline mõõdistamine

Oleme partner, kelle peale võite loota, kui otsite spetsialiseeritud oskusi ja kvalifitseeritust. EXACT on suur, paljude töötajate ja ressurssidega väljakujunenud organisatsioon, mistõttu ei pea te oma projektide ja ülesannete täitmist kunagi kaua ootama. EXACT’i topo-mõõdistamise meeskond koosneb erialase haridusega tippspetsialistidest. Oleme keskendunud kvaliteedile ja täpsusele.

Teostame erineva suurusega maa-alade mõõdistamist ning pakume teie projekti jaoks kasutusvalmis mõõteandmeid ja maastikumudeleid. Meie oskused ja seadmed sobivad ka detailseteks tööstusmõõdistusteks, mis eeldavad suurt täpsust ning teadmisi tööstusharule spetsiifilistest meetoditest ja seadmetest. Meid kaasatakse tihti eri tüüpi aerofotogeodeetiliste tööde mõõdistuspunktide määramisse ning samuti hoolitseme hea meelega teie projektiga seotud helikopterimõõdistuste eest.

Mehitamata õhusõidukid (UAV)

Lisaks mõõdistustele maapinnal, kasutame ka laserskaneerimist õhust ning mehitamata õhusõidukeid. Mehitamata õhusõidukid on ülevaatuse, järelevalve, kaardistamise ja 3D modelleerimise eesmärgil andmete kogumises väärtuslikud töövahendid. Soovitame fixed-wing mitme rootoriga lahendust ortofotode tegemiseks ning taristu ja karjääride-kaevanduste 3D kaardistamiseks. EXACT’i mehitamata õhusõiduk on nutikas viis objekti andmete ajakohastena hoidmiseks.

Ehituse infomudel – Building Information Modeling (BIM)

EXACT’i 3D mõõdistused ja mudelid on lähtepunktiks igale õnnestunud Building Information Modelling projektile. Pakume BIM andmeid, mis toetavad teid oma ehitiste osas arukate otsuste tegemisel. Kasutame 3D laserskaneerimise tehnoloogiat täpsete digitaalsete mudelite loomiseks, mis aitavad teie arhitektidel, inseneridel ning projekteerijatel visualiseerida ehituse vormi ja funktsiooni, et saada prognoosida kulusid ning teha ennetavalt vajalikke muudatusi. EXACT aitab teil teha kulukate vigade vältimiseks tarkasid otsuseid aegsasti protsessi käigus, tagades hästi ehitatud, kulutasuva ja energiatõhusa konstruktsiooni.

Hüdrograafilised mõõdistused

EXACT pakub järvede, jõgede, veehoidlate ja merepõhja mõõdistamist kajaloodiga kuni 80 meetri sügavusel. Sügavuse, asukoha ja kõrguse mõõtmiste andmed töödeldakse maastikumudeliteks, mida saame pakkuda kas eraldi või koos maapinna andmetega.

Piisavate andmete kogumiseks ja tarbetute viivituste vältimiseks sooritavad merekeskkonnas mõõdistusi hüdrograafilise kogemusega spetsialistid, kes teavad, mida kvaliteetsed mõõdistused endast kujutavad. Kasutame seetõttu ainult kvalifitseeritud ja suurte kogemustega maamõõtjaid.

Geodeetilise mõõdistusvõrgu rajamine

Geodeetilise mõõdistusvõrgu rajamise käigus määratakse plaanilis-kõrguslikult seotud täpsed punktid, mida saab kasutada teede ja hoonete ehitamisel või digitaalsete mudelite ning plaanide koostamisel. Teostame nii maapealset, kui ka satelliitidel põhinevat geodeetilist mõõdistamist, mis pakub võimalust suurte vahemaadega kontrollpunktide määramist järgnevaks aeromõõdistamiseks.

Katastriüksuste mõõdistamine ja kinnistu piiride määramine

EXACT pakub mõõdistusandmeid, mida vajate oma kinnistu piiride määratlemiseks või uute kinnistute moodustamseks olemasolevate jagamise või liitmise abil. Mõõdame ja kogume samuti andmeid kitsendusi põhjustavatest maapealsetest ja maa-alustest kommunikatsioonidest. Plaanid on saadaval 2D ja 3D formaadis ning sisaldavad GIS-i atribuute ning nendega seotud teavet. EXACT võib võtta enda hoolde kõik kaardistamise etapid – alates piirkonnale sobiva mõõtmismeetodi valimisest kuni andmekogumiseni teie valitud referentssüsteemis. Meie kõige tugevamaks küljeks on kiire tähtaeg. EXACT’il on ka suur geograafiline tegevuspiirkond ning palju inimressursse, mistõttu saame pakkuda parimat kvaliteeti olenemata projekti asukohast.

Margus Vinkel
General Manager Estonia

+372-511 6616
margus.vinkel@teamexact.com