Vidíme více přesných detailů

U společnosti EXACT nic nevynecháme. V naší práci postupujeme směrem od nejmenších součástí ke struktuře jako celku, abychom vám poskytli všechny přesné detaily. Díky naší expertíze v oblasti průzkumů a našim znalostem a zkušenostem ve všech fázích stavby jsme schopni nahlížet na konstrukce přesněji a stejně tak precizněji je i měřit. EXACT vždy dodává příhodnou technologii a správný personál na místo práce, aby byla každá úloha v rámci průzkumu provedena přesně, co nejhospodárněji a v co nejkratší době.

 

Průzkum pro stavby a konstrukční práce

Nabízíme průzkumné práce pro všechny typy konstrukcí včetně obytných budov, kancelářských objektů, sportovišť a průmyslových závodů. EXACT provádí rovněž konstrukční a kontrolní průzkumy v místě stavby pro různé stavební struktury, jako například mosty, silnice a železniční cesty a rovněž lokační průzkumy a vytyčování pro potrubní vedení, systémy HVAC, výtahové šachty, vyasfaltované plochy, terasy, haldy, základy, betonové rámy a další konstrukce.

Projektový management a služby klientské podpory

U společnosti EXACT zajistíme přesná měření efektivním způsobem, podle vašich přesných specifikací a co nejhospodárněji. Disponujeme rovněž rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti řízení komplexních konstrukčních projektů. EXACT vám poskytne soustavnou podporu během všech fází vašeho projektu a napomůže tak zaručit jeho úspěšnou realizaci.

Pomáháme vám vyhnout se zbytečným chybám a nedorozuměním tím, že prozkoumáme veškeré dokumenty vztahující se k projektu a ověříme, zda plní stanovené požadavky, a to ještě před započetím vašeho projektu, abychom zajistili jeho úspěšné zahájení. Využijte výhod našich průběžných služeb klientské podpory během vašeho projektu k ověření toho, zda jsou dodržovány všechny právní smlouvy, předpisy a pokyny ohledně konstrukčních tolerancí. Máme schopnost efektivní komunikace s vašimi smluvními partnery a dokážeme ověřit, zda všechny strany podílející se na projektu dodržují opatření pro řízení jakosti stanovená v plánech.

Sledování a dohled

Mnohé stavební projekty probíhají v rušných městských oblastech a dalších citlivých prostředích. Když se provádí otryskávání, ražení tunelů nebo jsou přítomna jiná rizika, je nezbytné zajistit bezpečnost. Poskytujeme inteligentní dohled pro maximální bezpečnost. Dohled je vykonáván automaticky – dokonce i v noci, ve státní svátky a v prostorách bez povolení přístupu. Pokud je detekován nadměrný pohyb, automaticky je s tím obeznámen určený personál. Pomůžeme vám nainstalovat nezbytná zařízení, definovat parametry a celý systém zavést do praxe.

Průzkum geodetických sítí

Průzkum geodetických sítí napomáhá stanovit přesné umístění specifických referenčních bodů v terénu, které slouží jako vodítka při stavbě silnic, budov nebo při přípravě digitálních modelů a map. Provádíme pozemní i satelitní geodetické průzkumy s nejvyšším stupněm přesnosti, které poskytnou široce rozptýlené kontrolní body pro následné letecké průzkumy.

Skenování stiskem tlačítka (OBS – One-Button Scanning) a dodatečné zpracování

Řešení skenování OBS od společnosti EXACT umožňuje extrémně rychlé, přesné získávání 3D dat a dodatečné zpracování v cloudu stiskem jediného tlačítka. OBS je ideální pro provozy povrchových dolů a rovněž pro další projekty spojené s terénními úpravami a lze je využívat pro bezpečný, efektivní sběr 3D dat z průzkumů jakýchkoli staveb nebo struktur. Rychlé dodatečné zpracování v cloudu je zaměřeno na registraci dat, generování terénu v digitální podobě, objemové výpočty a kontrolu projektové 3D geometrie/shody s požadavky. OBS nevyžaduje speciální školení a lze je implementovat okamžitě v místě použití.

3D skenování jedním tlačítkem zvládne kterýkoli pracovník obsluhy na jakémkoli pracovišti, čímž lze získat přesné údaje vysoké kvality. Stavební a důlní společnosti nepotřebují specialisty na průzkumné činnosti, kteří by sbírali a analyzovali mapové údaje. Namísto toho jsou řadoví zaměstnanci schopni provádět sběr spolehlivých dat, a tak napomáhat v každodenním řízení stavebních a důlních činností, což se odrazí snížením nákladů a zvýšením zisku. Náš schopný tým kvalifikovaných, zkušených specialistů je k dispozici pro účely zpracování sebraných údajů podle vašich potřeb do 24 hodin od doručení. S nástrojem EXACT Mine Map, naším cloudovým řešením, bude mít váš personál jedním klepnutím myší on-line přístup k pokročilému, individuálně přizpůsobitelnému dodatečnému zpracování.

Informace OBS vám mohou pomoci zvýšit vaši efektivity a sníží množství vybavení potřebného na vašem pracovišti. Uvidíte přesně, kolik nákladních vozů je potřeba v každém nákladovém prostoru, a můžete eliminovat náklady způsobené najížděcími rampami s nevhodným sklonem. V konečném efektu vám OBS umožní používat přesné, aktuální informace, abyste dosahovali optimální provozní výkonnosti a bezpečnosti při současném snížení podnikatelských rizik. K tomu, aby bylo možné začít, není třeba žádných investic ani odborníků. Šetřete s námi čas a peníze.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com