Vi fullföljer fler projekt

Vi på EXACT är ofta de första proffsen på plats och vi kommer också tillbaka många gånger för att försäkra oss om att du har exakt de mätvärden du behöver för att slutföra ditt projekt. Vi genomför våra mätningar med täta intervaller så att arkitekter, ingenjörer och entreprenörer kan fullfölja projektet enligt plan. Vi anger den exakta data du behöver för att veta var en bro, väg eller tunnel ska börja eller sluta och vi lägger fast precisa positioner för telefonledningar, kraftledningar, rör, avlopp och andra försörjningssystem. EXACT skapar förutsättningar för ett kontrollerat projektgenomförande och en enklare arbetsvardag.

 

Specialistkompetens på underjordsarbeten

EXACT har mer än tio års erfarenhet av gruvdrift och tunnelbyggen från uppdrag i Skandinavien, Tjeckien och Kanada. Underjordsarbeten är komplicerade och utmanande. Begränsade utrymmen, luftföroreningar, buller och vibrationer gör förhållandena mycket krävande. Det finns även risker i form av fallande stenblock, giftiga gaser och sprängmedel. Vi vet vad som krävs för att garantera säkerheten och fokusera på arbetet i gruv- och tunnelprojekt. Vi utför mätningar av konstruktioner under jord, 3D-laserskanning, kvalitetskontroller av tunnlar, massaberäkningar, beräkningar av över- och underberg samt optimering av markarbetet samt allmän projektstyrning och övervakning.

Maskiner och utrustning med intelligens

I de flesta byggprojekt används maskinstyrning som ger extra besparingar och högre precision. EXACT är en maskinstyrningspartner, oberoende av märke, allt för att ge den bästa projektekonomin. Vi kan hjälpa dig med rådgivning om vilket system som passar dina behov bäst, uthyrning, etablering och montering samt skapa modeller för att maskinerna ska utnyttjas på det mest lönsamma sättet. Service och support är våra ledstjärnor och du som kund ska alltid stå i fokus. Vi tar fram de bästa alternativen för dig, från korttidshyra till långtidshyra eller köp. Vi vet hur systemen skall användas för att göra just ditt projekt mer lönsamt.

Instrument och utrustning för uthyrning

Vi har många års erfarenhet av massberäkning. Hela vägen från byggstart till projektets slutförande deltar en specialist på massberäkningar i både kostnadsplanering, avtalsförhandlingar och projektledning. Vi samlar in data via flera mätmetoder – t.ex. laserskanning, GPS och totalstation – för att säkerställa att projektet fortlöper på ett effektivt och lönsamt sätt.

Massberäkning & mängdberäkning

Vi har många års erfarenhet av massberäkning. Hela vägen från byggstart till projektets slutförande deltar en specialist på massberäkningar i både kostnadsplanering, avtalsförhandlingar och projektledning. Vi samlar in data via flera mätmetoder – t.ex. laserskanning, GPS och totalstation – för att säkerställa att projektet fortlöper på ett effektivt och lönsamt sätt.

EXACT Team Specialist

EXACT Team Specialist består av experter på mätning i samband med projekt för nybyggnation, underhåll och renovering av järnvägar och tunnelbanor över hela Europa. Vårt team har de kunskaper och resurser samt den kompetens och erfarenhet som krävs för att snabbt leverera noggrann information som håller ditt projekt på rätt spår. Eftersom arbetet i spårmiljö är speciellt krävande genomgår alla medlemmar av EXACT Team Specialist utbildningar för behörighet och säkerhet. Vid projekt i spårmiljö är det mycket viktigt att de nationella järnvägsmyndigheternas krav på dokumentation uppfylls. Vi tillhandahåller också dokumentation över det färdiga byggresultatet enligt dina önskemål.

Inom EXACT Team Specialist ingår också har experter inom topografisk mätning och dokumentation för projektplanering. Vårt fokus ligger på kvalitet och precision och vi utför våra mätningar och dokumentation enligt gällande regelverk. Vi utför mätning och levererar mätdata och terrängmodeller som är färdiga att användas i ditt projekt. Vi har också kompetens och utrustning för detaljerad mätning i industrimiljö där det ställs höga krav på precision. Vi arbetar också med signalering för flygfotografering och mätning av höjdstöd vid skanningsarbeten. Vi tar gärna helhetsansvaret för helikopterbaserade mätningar i samband med ditt projekt.

3D-skanning i farten

Med EXACTs 3D-kontrollbil, som är utrustad med en 3D-laserskanner, kan vi snabbt genomföra lantmätning och samla in precisa rumsliga data. Kontrollbilen är speciellt användbar för framställning av topografiska kartor, nivåkartor, 3D-visualiseringar och digitala modeller av terrängen (DMT). Vi kan mäta kartlagda områden på upp till en miljon kvadratmeter per dag. Tack vare den senaste laserskanningstekniken mäter vi även de allra minsta detaljerna med största noggrannhet.

EXACT Street

EXACT Street är den enda mättekniken i sin klass som garanterar en mätnoggrannhet på högst 2 mm från fasta punkter. Vid moderna vägbyggen och vägreparationer är denna teknik mycket värdefull. Tekniken möjliggör framtida vägplanering och reparationer med noggranna, omfångsrika data och detaljerade kartor. EXACT Street sparar både tid och pengar, vare sig ditt projekt handlar om gator, landsvägar eller motorvägar.

Med EXACT Street kan du uppnå betydande besparingar vid nya vägbyggen och förlänga reparationsåtgärdernas livslängd samtidigt som vägarna bara behöver hållas stängda under en minimal tid. Framgångsrika vägbyggnadsprojekt använder EXACTs Street från start till mål och som underlag för 3D-modeller. En 3D-vägkonstruktion som optimerats med EXACT Street hjälper dig att visualisera vägens IRI-värden, vägytans dränering, ojämnheter i längd- och tvärriktningen samt vägbanans lutning.

Tillsammans med oss kan du sänka kostnaderna för onödiga ombyggnader och i stället fokusera på att uppnå en jämn vägyta med homogena asfaltlager och lämplig dränering. Resultatet blir hög åkkomfort och säkerhet under lång tid.

One-Button Scanning (OBS)

One-Button Scanning (OBS) från oss på EXACT möjliggör extremt snabb och noggrann insamling av 3D-data och efterbehandling i molnet. OBS är perfekt för dagbrott och andra jordförflyttningsprojekt och används för säker och effektiv insamling av 3D-mätdata för alla konstruktioner och strukturer. Den snabba efterbehandlingen i molnet fokuserar på dataregistrering, digital generering av terräng, volymberäkning och kontroll av geometri och överensstämmelse vid 3D-projekt. Efter en kort introduktion implementeras OBS snabbt på plats.

Alla operatörer kan utföra 3D-skanning var som helst för generering av exakta data i högsta kvalitet. Anläggnings- och gruvbolag behöver inga mättekniker för insamling och analys av kartdata. I stället kan den ordinarie personalen samla in värdefulla data som stöd för de dagliga uppgifterna i anläggningsarbetet eller gruvdriften. Resultatet blir lägre kostnader och högre vinst. Vårt skickliga team av kvalificerade och erfarna specialister behandlar den insamlade informationen enligt dina önskemål inom 24 timmar. Med vår molnbaserade lösning EXACT Mine Map får din personal tillgång till avancerad, anpassningsbar efterbehandling på webben via ett enkelt musklick.

OBS-informationen förbättrar effektiviteten och minskar mängden utrustning som du behöver på plats. Du ser precis hur många lastbilar som behövs på varje lastområde och undviker kostnader som orsakas av ramper med fel lutning. Med OBS använder du exakt och uppdaterad information för att uppnå optimala driftsprestanda och högsta säkerhet samtidigt som de affärsmässiga riskerna reduceras. Du behöver varken investeringar eller experter för att komma igång. Spara tid och pengar med oss.

Jonas Knutsson
Regional Manager

+46 (0)70-261 06 96
jonas.knutsson@teamexact.com

Roger Jonsson
Business Manager

+46 (0)70-277 89 36
roger.jonsson@teamexact.com

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.