Me näemme enemmän alusta loppuun

EXACT-tiimin jäsenet ovat usein ensimmäisiä asiantuntijoita rakennuspaikalla, ja he palaavat useaan kertaan varmistamaan, että asiakkaalla on kaikki tarvittavat mittaustiedot projektin saattamiseksi päätökseen. Tuemme jatkuvasti arkkitehtejä, insinöörejä ja urakoitsijoita tekemällä toistuvia mittauksia projektin pitämiseksi oikeassa suunnassa. Määrittelemme siltojen, teiden tai alikulkukäytävien tarkat alkamis- ja päättymiskohdat ja haemme täsmällisen sijainnin telekaapeleille, sähköjohdoille, putkille, viemäreille ja muille teknisille järjestelmille. EXACT auttaa hallitsemaan projekteja ja yksinkertaistamaan työn kulkua.

 

Asiantuntemus ulottuu maan alle

EXACTilla on yli 10 vuoden kokemus kaivos- ja tunnelijärjestelmistä Pohjoismaissa ja Tsekin tasavallassa. Työskentely maan alla on monisyistä ja haastavaa rajoitetun tilan, ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinöiden vuoksi. Oman riskinsä muodostavat myös putoavat kivet, myrkylliset kaasut ja räjähdysaineet. EXACT-tiimin jäsenet tietävät, miten työ turvataan ja kuinka tavoite säilyy kirkkaana myös maanalaisissa kaivanto- ja tunneliprojekteissa. Olemme valmiita jakamaan tämän tiedon ja asiantuntemuksen kanssanne. Voimme suorittaa maanalaisia rakennusmittauksia, 3D-laserskannauksia, tunneleiden laaduntarkastuksia, massalaskelmia, yli- ja alilouhintalaskelmia sekä maanrakennustyön optimointia ja projektin yleistä seurantaa ja valvontaa.

Älykkäät koneet ja laitteet

Automoiduilla koneilla on olennainen merkitys useimmissa rakennusprojekteissa, sillä ne säästävät kustannuksia ja parantavat tarkkuutta. EXACT voi auttaa parhaiten sopivien automaatiojärjestelmien määrittämisessä, jolloin asiakas pääsee aloittamaan oman tuottavan työnsä nopeammin. Voimme luoda projektin sinikopiosta 3D-malleja ja huolehtia niiden lataamisesta koneiden ohjausjärjestelmiin. Voimme määrittää viitepisteet ja varmistaa, että koneiden automaattinen tiedonsiirto ja koordinointi toimii oikein. Tiimimme jäsenet huolehtivat paikan päällä automaatiojärjestelmien käyttöönotosta, toiminnan tarkastamisesta ja tarvittavan henkilöstön ohjeistamisesta ja opastamisesta.

Vuokrattavat instrumentit ja laitteet

Erikoiskoneiden konsultaatiopalveluiden lisäksi EXACTilla on myös vuokrattavana markkinoiden johtavia mittausinstrumentteja ja -laitteita. Välinevalikoimamme on laaja, sillä omat 200 mittausasiantuntijaa käyttää aina alan parhaita instrumentteja ja työkaluja. Tarjoamme myös laitteiden huoltopalveluita tuottavuuden optimoimiseksi koko projektin ajan.

Kustannuslaskenta

EXACT-tiimin jäsenillä on myös monien vuosien kokemus alan kustannuslaskennasta. Kustannuslaskijamme voi olla mukana kustannusarvion laatimisessa, sopimusneuvotteluissa ja projektin hallinnassa suunnittelun alkamishetkestä projektin loppuun asti. EXACT kerää tietoja monista mittauslähteistä – esimerkiksi laserskannauksesta, GPS:stä ja mittauspisteistä – auttaen varmistamaan, että projekti pysyy tehokkaana ja kannattavana.

Rautateiden mittauspalvelut

EXACTin rautatietiimi koostuu asiantuntijoista, jotka ovat erikoistuneet rautateiden ja metrojen rakentamiseen, kunnossapitoon ja uudistamiseen eri puolilla Eurooppaa toteutetuissa projekteissa. Tiimillämme on tarvittavat resurssit, taidot ja asiantuntemus luotettavien tietojen tuottamiseen projektin pitämiseksi tarkasti hallinnassa. Koska työskentely rataverkon parissa on erityisen haastavaa, EXACTin rautatietiimin kaikki jäsenet pitävät ammattitaitonsa ajan tasalla suorittamalla jatkuvasti erilaisia pätevyys- ja turvallisuuskursseja. Rautatieprojekteissa dokumentaatiolla on erityisen suuri merkitys, sillä kaiken on toimittava paikallisten rautatieliikennettä koskevien määräysten mukaisesti. Tämän vuoksi EXACT laatii yksityiskohtaisen tarkedokumentaation asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Stop and Go -3D-skannaus

EXACTin 3D-laserilla varustettu 3D-mittausauto mahdollistaa maa-alueiden mittaamiseen ja tarkkojen paikkatietojen tuottamisen nopeasti ja tehokkaasti. Mittausauto on erityisen kätevä topologisten karttojen, pinnanmuotosuunnitelmien, 3D-mallinnusten ja digitaalisten maastomallien (DMT) laatimisessa. Pystymme käsittelemään päivässä jopa miljoonan neliömetrin kokoisia alueita ja mittaamaan erittäin tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat uusinta laserskannaustekniikkaa käyttäen.

Exact Street -tekniikka

EXACTin Street-tekniikka on luokkansa ainoa mittaustekniikka, joka takaa tienmittaukselle 2 mm tarkkuuden kiinteistä mittauspisteistä. Se on ehdoton työväline nykyaikaiseen tienrakennukseen ja -kunnostukseen. Sen tarkat ja kattavat tiedot ja yksityiskohtaiset kartat helpottavat uusien teiden suunnittelua ja rakennettujen teiden korjaamista tulevaisuudessa. EXACT Street säästää aikaa ja rahaa katujen, teiden ja pikateiden hallinnoinnissa.

Se voi tuoda merkittäviä säästöjä teiden rakennus-, korjaus- ja ylläpitokustannuksiin. Onnistuneissa tienrakennusprojekteissa käytetään EXACT Street -tekniikkaa alkuvaiheesta loppuun saakka sekä 3D-mallien pohjana. EXACT Streetilla optimoitu 3D-tiensuunnittelumalli (tien uudelleenprofilointi) auttaa hahmottamaan tien IRI-parametrit, lätäköitymisen, pituus- ja poikittaissuuntaisen epätasaisuuden sekä kaltevuusominaisuudet.

Tekniikka ehkäisee kalliita korjaustoimenpiteitä ja auttaa rakentamaan tasaisia teitä, joiden asvalttikerrokset ovat tasalaatuisia ja valumaprofiilit oikeita. Teitä, jolla ajaminen on mukavaa ja turvallista nyt ja tulevaisuudessa.

OBS-skannaus ja jälkikäsittely

EXACTin OBS-skannausjärjestelmä (One-Button Scanning) mahdollistaa 3D-datan keräämisen erittäin nopeasti ja tarkasti ja datan jälkikäsittelyn pilviympäristössä yhdellä klikkauksella. OBS-skannaus on erinomainen apu pintakaivantojen ja muiden maansiirtotöiden suorittamisessa, sillä sen avulla saadaan luotettavia 3D-mittaustietoja tehokkaasti mistä tahansa rakennuksesta tai rakenteesta. Nopea jälkikäsittely pilviympäristössä käsittää datan kirjauksen, digitaalisen maastokuvan, tilavuuslaskennan ja 3D-projektigeometrian/vastaavuustarkastuksen. OBS-skannauksen käyttäminen ei vaadi aiempaa mittauskokemusta, ja järjestelmä voidaan ottaa työmaalla käyttöön heti.

3D-OBS-skannauksen avulla kuka tahansa voi hankkia tarkat ja laadukaat mittaustiedot kohteen tyypistä riippumatta. Tämän ansiosta rakennus- ja kaivosyhtiöt eivät tarvitse koordinaattitietojen keräämiseen ja analysointiin mittausasiantuntijaa, sillä rakennus- tai kaivostyömaan operatiivinen johto voi pyytää tärkeät, kustannuksiin ja kannattavuuteen vaikuttavat tiedot suoraan omalta henkilöstöltään. EXACTin asiantuntijatiimi on valmiina auttamaan kerätyn datan prosessoinnissa asiakkaan tarpeiden mukaan 24 tunnin varoajalla. EXACTin pilviympäristössä toimiva Mine Map tarjoaa asiakkaan henkilöstölle suoran yhteyden monipuoliseen ja mukautettavaan jälkikäsittelyjärjestelmään vain yhdellä klikkauksella.

OBS voi auttaa tehostamaan mittaustietojen keräämistä ja vähentämään paikan päällä tarvittavien resurssien määrää. Se voi kertoa esimerkiksi, kuinka monta kuorma-autoa kullakin lastausalueella tarvitaan tai tarvitaanko hankaliin jyrkänteisiin ramppeja kustannusten säästämiseksi. Kuin pisteenä i:n päällä OBS:n tarkat ja ajantasaiset tiedot voivat vähentää liiketoiminnan riskialttiutta antamalla pohjan operatiivisen toiminnan ja turvallisuuden optimointiin. OBS:n käyttöönotto ei vaadi investointeja eikä erikoisasiantuntemusta. EXACT säästää aikaanne ja rahojanne.

Lauri Iisalo
Team Manager

+358-40 539 6568
lauri.iisalo@teamexact.com

Juha Nyrhivaara
Team Manager

+358-40 047 5294
juha.nyrhivaara@teamexact.com

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.