Vi fullfører flere prosjekter

EXACT sine landmålere er ofte det første fagpersonellet tilstede på ett nytt anlegg. Vi påviser hvor konstruksjoner og forsyningssystemer skal plasseres. Vi gir måledata og råd til arkitekter, ingeniører og entreprenører slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt. EXACT hjelper deg med å ha kontroll og gi deg en enklere arbeidsdag.

 

Undergrunns-ekspertise

EXACT har lang erfaring med gruvedrift og tunnelbygging gjennom oppdrag i Skandinavia og Tsjekkia. Vi kan gruve- og tunneldrift faglig og sikkerhetsmessig. Vi utfører oppmåling, kvalitetskontroll, mengdeberegning, kontraktstyring, optimalisering av grunnarbeid samt prosjektstyring og overvåking.

Smarte maskiner og smart utstyr

Maskinstyring brukes i stor grad på anlegg for å gi besparelser og økt presisjon. Vi kan hjelpe deg med å bestemme hvilke systemer som er best tilpasset ditt behov, slik at dere raskt kan komme i gang med produktivt arbeid.

Vi tilrettelegger prosjektets plandata til de valgte maskins-styringssystemene. Vi leverer referansepunkter og sikrer deretter at maskiner automatisk kommuniserer og koordinerer arbeidet tilfredsstillende.

EXACT personell kan sette systemene i drift og bekrefte at de fungerer som de skal. Vi kan gi ditt personell nødvendig og tilpasset instruksjon og opplæring.

Instrumenter og utstyr til leie

EXACT tilbyr leie av systemer for maskinstyring og oppmålingsutstyr. Vi har et stort lager som utstyrer våre 200 landmålere med avanserte instrumentene og verktøy. Vi tilbyr også løpende utstyrstjenester for å optimalisere produktiviteten i ditt prosjekt.

Mengdeberegning, regulerbare mengder og kontraktsoppfølging

EXACT har omfattende erfaring i mengdeberegning. Fra det øyeblikket byggingen starter til prosjektet er fullført, er en mengdeberegner involvert i kostnadsplanlegging, kontraktsforhandling, kontraktsoppfølging og prosjektstyring.

EXACT Rail

EXACT Rail Survey består av eksperter på oppmåling i forbindelse med bygging, vedlikehold og modernisering av jernbane, trikk og undergrunnsbaner. Teamet vårt har kunnskapen, ferdighetene og ressursene som trengs for å levere nøyaktig informasjon raskt, slik at ditt prosjekt går etter planen. I baneprosjekter er det spesifikke og strenge krav til dokumentasjon, og vi leverer «som utført»-dokumentasjon i henhold til dine behov og krav.

EXACT Stop and Go laserskanning

EXACT har laget en løsning for laserskanning fra bil. Løsningen gir mulighet for raskt å utføre skanning med høy nøyaktighet. Dette er en smart og god løsning for å lage georefererte punktskyer som kan videreforedles til terrengmodeller, topografiske kart, 3D-visualisering og 3D-modeller.

EXACT Street

EXACT Street er den eneste oppmålingsteknologien i sin klasse som garanterer en målenøyaktighet på 2 mm. Løsningen bør være uunnværlig ved veibygging og veireparasjoner. Utfør fremtidig veiplanlegging og reparasjoner med nøyaktige, omfattende data og detaljerte kart. EXACT Street kan spare deg for både tid og penger.

Med EXACT Street kan du oppnå betydelige besparelser ved veibygging, forlenge levetiden til reparasjonsarbeider og samtidig redusere behovet for å stenge veier. Fra EXACT Street produseres nye og riktige veiprofiler slik at du får visualisert IRI-verdier, drenering, langsgående og tverrgående ujevnhet og veibanens helling.

Nå kan du redusere kostnadene ved unødvendig ombygging og i stedet fokusere på å oppnå et jevnt veidekke med enhetlige asfaltlag og hensiktsmessig drenering, noe som bidrar til langvarig kjørekomfort og sikkerhet.

One-Button Scanning (OBS) og etterbehandling

OBS fra EXACT er en løsning for enkel, nøyaktig og rask 3D-datainnsamling med etter-prosessering i Skyen. OBS er en ideell løsning for oppmåling av dagbrudd, tunneler, gruver og større masseforflyttinger.

Etterbehandling i skyen fokuserer på dataregistrering, generering av modeller, volumberegning, og geometri-/samsvarskontroll for 3D-prosjekter. OBS krever minimalt med opplæring og kan implementeres øyeblikkelig på ditt prosjekt.

Du trenger ikke være spesialist for å betjene OBS. Våre prosesseringstjenester står til disposisjon og behandler de innsamlede dataene i tråd med ditt behov innen 24 timer.

EXACT Mine Måp er vår skybaserte løsning som gir dine medarbeidere tilgang til resultater fra OBS og du kan selv enkelt gjøre ganske avanserte beregninger – bare ett klikk unna. OBS krever ingen investeringer, spar penger med oss.

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her