Vidíme kompletní průběh více projektů

Členové týmu EXACT jsou často první profesionálové na pracovišti a často se na ně vracejí, aby zajistili, že vy budete mít přesné výsledky měření potřebné k postupu s vaším projektem a k jeho úspěšnému dokončení. Provádíme častá měření, abychom mohli pravidelně dávat rady architektům, technikům a smluvním partnerům, aby tak váš projekt zůstal ve správných kolejích. Přesně určíme místo, kde by měl začínat a končit most, silnice nebo podzemní tunel, a stanovíme také přesná místa pro telefonní vedení, elektrická vedení, potrubí, kanalizační propusti a další systémy inženýrských sítí. EXACT zajistí větší kontrolu nad projektem a jednodušší průběh pracovních dní.

 

Odbornost pro podpovrchové činnosti

Společnost EXACT nashromáždila více než 10 let zkušeností v oblasti důlních činností a budování tunelů prostřednictvím své práce ve Skandinávii a v České republice. Podpovrchové práce jsou komplexní a skýtají řadu potenciálních problémů z důvodu náročných podmínek daných omezeným prostorem, znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi. Je zde rovněž riziko spojené s pádem hornin, s toxickými plyny a výbuchem. Členové týmu EXACT přesně vědí, co je potřeba k zachování bezpečnosti a udržení správného směru k cíli během podpovrchových prací v dolech a projektech na budování tunelů. Velmi rádi se s vámi o naše znalosti a zkušenosti podělíme. Provádíme průzkum pro podpovrchové stavby, 3D laserové skenování, kvalitativní kontroly tunelů, hmotnostní výpočty, výpočty mezí zhroucení nadloží a podloží, optimalizaci zemních prací a rovněž obecné řízení a sledování projektů.

Inteligentní strojní zařízení a vybavení

Používání automatizovaných strojních zařízení tvoří integrální součást většiny stavebních projektů, z čehož vyplývají další úspory a navýšení přesnosti. Pomůžeme vám určit ty automatizované systémy, které jsou nejvhodnější pro vaše potřeby, abyste se mohli co nejrychleji věnovat své produktivní činnosti. Vytvoříme a poskytneme 3D modely z projektových výkresů a nahrajeme je do řídicích systémů strojů. Poskytneme referenční body a následně zajistíme, aby stroje automaticky komunikovaly a řádně koordinovaly prováděné práce. Členové našeho týmu budou přítomni na pracovišti, aby uvedli automatizované systémy do provozu, aby ověřili, že vše funguje správně, a aby podali personálu pokyny a školení tak, že každý, kdo se na vašem projektu bude podílet, bude mít aktuální informace a znalosti.

Přístroje a vybavení k pronájmu

Vedle poskytování odborných konzultačních služeb ohledně řízení strojů nabízí EXACT rovněž k pronájmu měřicí přístroje a vybavení pro provádění průzkumů s nejlepšími vlastnostmi na trhu. Udržujeme rozsáhlý sklad strojů, abychom mohli naše specialisty na provádění průzkumů vybavovat vždy těmi nejpokročilejšími přístroji a nástroji. Zajišťujeme rovněž průběžný servis zařízení, abychom optimalizovali produktivitu od počátku až do dokončení projektu.

Kvantitativní průzkum

Členové týmu EXACT mají za sebou mnoho let zkušeností s kvantitativním průzkumem. Od počátečního okamžiku stavby až do dokončení projektu se pracovník kvantitativního průzkumu podílí na plánování nákladů, smluvních jednáních a projektovém managementu. EXACT shromažďuje data pocházející z několika průzkumných metod – například laserové skenování, GPS a systém Total Station – abychom vám pomohli zajistit, že váš projekt si uchová efektivitu a profitabilitu.

Železniční průzkum

Tým EXACT pro provádění železničních průzkumů je složen z odborníků specializujících se na stavby železničních a podzemních kolejových tratí a na s nimi spojené projekty na údržbu a renovaci po celé Evropě. Naše týmy disponují nezbytnými znalostmi, schopnostmi, zkušenostmi a technickými zdroji, aby mohly dodat přesné informace rychle a udržely váš projekt na správné koleji. Protože práce v železničním prostředí je zvlášť náročná, všichni členové týmu EXACT pro provádění železničních průzkumů procházejí autorizačními a bezpečnostními kurzy. Dokumentace je u železničních projektů zvláště podstatná k dodržení požadavků národních železničních správních úřadů a my poskytujeme podrobnou dokumentaci reálného stavu podle vašich specifických potřeb.

Mobilní 3D skenování

Exact 3D kontrolní vůz, vybavení 3D laserovým skenerem, našemu týmu umožňuje provádět rychlé průzkumy povrchu země a sbírat přesná prostorová data. Kontrolní vůz je zvlášť užitečný při vytváření topografických map, obrysových povrchových plánů, 3D vizualizací a digitálních modelů terénu (DMT). Jsme schopni za jediný den uvést do měřítka zmapované oblasti o rozloze až jeden milion metrů čtverečních a měřit i ty nejdrobnější detaily s maximální přesností díky tomu, že spoléháme na nejnovější prostředky v rámci technologie laserového skenování.

Exact Street

EXACT Street představuje jedinou průzkumnou technologii ve své třídě, která zaručuje měření silnic s přesností do 2 mm od pevných bodů, která z ní činí neodmyslitelnou technologii pro obor moderní stavby silnic a jejich oprav. Zjednodušte budoucí plánování a opravy silnic díky přesným, obsáhlým údajům a podrobným mapám. Ať již se staráte o silnice mezi obcemi, ulice ve městech nebo o dálnice, EXACT Street vám může ušetřit čas i peníze.

EXACT Street vám pomůže podstatným způsobem ušetřit při budování nových silnic, prodloužit životnost opravených míst a udržet množství a čas uzavírek na minimu. Úspěšné projekty stavby silnic spoléhají na technologii EXACT Street v průběhu celého trvání projektu a slouží také jako základ pro 3D modely. Optimalizovaný 3D projekt silnice z EXACT Street (silnice s novým profilem) vám napomůže vizualizovat parametry silnice IRI, odvodňování povrchu silnice, podélné a příčné nerovnosti a charakteristiku sklonu povrchu.

Snižte náklady za zbytečné rekonstrukce tím, že se zaměříte namísto toho na dosáhnutí rovného povrchu silnice s jednolitými asfaltovými vrstvami a odpovídajícím odvodňováním, čímž přispějete k dlouhotrvajícímu jízdnímu komfortu a bezpečnosti.

Skenování stiskem tlačítka (OBS – One-Button Scanning) a dodatečné zpracování

Řešení skenování OBS od společnosti EXACT umožňuje extrémně rychlé, přesné získávání 3D dat a dodatečné zpracování v cloudu stiskem jediného tlačítka. OBS je ideální pro provozy povrchových dolů a rovněž pro další projekty spojené s terénními úpravami a lze je využívat pro bezpečný, efektivní sběr 3D dat z průzkumů jakýchkoli staveb nebo struktur. Rychlé dodatečné zpracování v cloudu je zaměřeno na registraci dat, generování terénu v digitální podobě, objemové výpočty a kontrolu projektové 3D geometrie/shody s požadavky. OBS nevyžaduje speciální školení a lze je implementovat okamžitě v místě použití.

3D skenování jedním tlačítkem zvládne kterýkoli pracovník obsluhy na jakémkoli pracovišti, čímž lze získat přesné údaje vysoké kvality. Stavební a důlní společnosti nepotřebují specialisty na průzkumné činnosti, kteří by sbírali a analyzovali mapové údaje. Namísto toho jsou řadoví zaměstnanci schopni provádět sběr spolehlivých dat, a tak napomáhat v každodenním řízení stavebních a důlních činností, což se odrazí snížením nákladů a zvýšením zisku. Náš schopný tým kvalifikovaných, zkušených specialistů je k dispozici pro účely zpracování sebraných údajů podle vašich potřeb do 24 hodin od doručení. S nástrojem EXACT Mine Map, naším cloudovým řešením, bude mít váš personál jedním klepnutím myší on-line přístup k pokročilému, individuálně přizpůsobitelnému dodatečnému zpracování.

Informace OBS vám mohou pomoci zvýšit vaši efektivity a sníží množství vybavení potřebného na vašem pracovišti. Uvidíte přesně, kolik nákladních vozů je potřeba v každém nákladovém prostoru, a můžete eliminovat náklady způsobené najížděcími rampami s nevhodným sklonem. V konečném efektu vám OBS umožní používat přesné, aktuální informace, abyste dosahovali optimální provozní výkonnosti a bezpečnosti při současném snížení podnikatelských rizik. K tomu, aby bylo možné začít, není třeba žádných investic ani odborníků. Šetřete s námi čas a peníze.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com