Vidíme více možností

Pečlivě prozkoumáme jednotlivé prvky a podmínky vašeho navrhovaného stanoviště stavby a okolní oblasti ještě před počátkem plánování projektu a započetím stavby. Dodáme vám přesné naměřené údaje, které potřebujete k přetvoření vašich nápadů do fyzických konstrukcí. Naši schopní průzkumní pracovníci spolupracují úzce s architekty, projektanty a designéry a společně vyvíjejí průzkumné výkresy, které se později zapracují do technických projekčních plánů. Spolehněte se na znalosti a zkušenosti našich odborníků, díky kterým vám pomohou překonat veškeré překážky a rozpoznat nové možnosti.

 

Topografický průzkum

Když je potřeba odborných schopností a kvalifikací, jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout. EXACT je velká a zavedená organizace s dostatkem personálního a technického zajištění, a vaše projekty a zadání tak nikdy nebudou stagnovat. Tým EXACT pro topografický průzkum se skládá ze specialistů na dokumentaci pro projektové plánování. Naším zaměřením je kvalita a přesnost. Poskytujeme rovněž přesná měření z leteckých cílených průzkumů.

Provádíme pozemní průzkumy a dodáváme naměřené údaje připravené k přímému využití a terénní modely pro vaše projekty. Naše expertíza a vybavení jsou rovněž vhodné pro podrobné průzkumy průmyslových oblastí, kde je vyžadována vysoká preciznost a znalost specifických průmyslových metod a zařízení. Často jsme pověřeni ustavit letecké kontrolní cíle pro různé typy leteckého snímkování a velmi rádi přijmeme plnou odpovědnost pro průzkumy prováděné z vrtulníku a vztahující se k vašemu projektu.

Bezobslužné letecké prostředky

Vedle provádění pozemních průzkumů v terénu využíváme rovněž technologie leteckého laserového skenování a UAV (bezobslužné letecké prostředky – Unmanned Aerial Vehicles). UAV je velmi užitečný nástroj používaný ke sběru dat pro kontroly, dohledové činnosti, mapování a 3D modelování. Doporučujeme toto řešení pomocí prostředku s pevnými křídly a několika rotory pro tvorbu ortofotografických snímků a 3D mapování vaší infrastruktury a důlních pracovišť. Naše řešení na základě UAV je chytrým způsobem uchovávání aktuálnosti informací o vašem pracovišti.

Informační modelování budov

3D průzkumy a modely od nás ze společnosti EXACT představují výchozí bod pro jakýkoli úspěšný projekt informačního modelování budov (BIM). Dodáváme data BIM, která potřebujete k podpoření chytrého rozhodování ohledně vašich staveb. Využíváme 3D technologie skenování k vytvoření přesných digitálních modelů, které pomohou vašim architektům, projektantům a designérům vizualizovat tvar a funkci, aby bylo možné předpovědět náklady a proaktivně provést eventuálně nezbytné změny. EXACT vám pomáhá činit chytrá rozhodnutí dříve v procesu, vyhnout se tím nákladným chybám a zajistit výstavbu kvalitně vybudovaných, nákladově a energeticky efektivních staveb.

Hydrografický průzkum

EXACT poskytuje služby průzkumu ozvěnovým hloubkoměrem v jezerech, řekách, vodních nádržích a u mořského dna až do hloubky přibližně 80 metrů. Ozvěny echolotu, GPS a měření nadmořské výšky se zpracovávají do podoby terénních modelů, které lze dodávat buď samostatně, nebo v kombinaci s daty z pozemních měření.

Aby bylo možné zachytit dostatek dat a aby se zamezilo zbytečným prodlevám, vyžaduje průzkum v mořském prostředí specializovaný personál se zkušenostmi v hydrografii a se znalostí toho, co tvoří součásti průzkumu vysoké kvality. To je důvod k tomu, proč spoléháme pouze na schopné a zkušené průzkumníky.

Průzkum geodetických sítí

Průzkum geodetických sítí napomáhá stanovit přesné umístění specifických referenčních bodů v terénu, které slouží jako vodítka při stavbě silnic, budov nebo při přípravě digitálních modelů a map. Provádíme pozemní i satelitní geodetické průzkumy s nejvyšším stupněm přesnosti, které poskytnou široce rozptýlené kontrolní body.

Katastrální průzkum a hranice pozemků

Dodáváme právně platná naměřená data, která potřebujete k stanovení hranic pozemků nebo k vytvoření nového pozemku rozdělením nebo sloučením těch stávajících. Měříme a shromažďujeme údaje pro hřbitovní mapy a mapy nadzemních a podzemních kabelů a potrubí inženýrských sítí. Mapy jsou k dispozici v 2D a 3D a zahrnují vlastnosti GIS a související informace. Společnost EXACT je schopna přijmout plnou odpovědnost za všechny fáze mapovacího projektu – od volby metody měření vhodné pro danou oblast až po sestavení dat ve vámi zvoleném systému. Naší nejsilnější stránkou je rychlost dodání. Společnost Exact má rovněž velmi rozsáhlou geografickou oblast působnosti a personální zdroje, aby byla schopna dodávat výsledky nejvyšší kvality bez ohledu na umístění projektu.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com