Me näemme enemmän mahdollisuuksia

EXACT tutkii suunnitellun rakennuspaikan ja sen ympäristön ennen projektin varsinaisen suunnittelu- ja rakennustyön aloittamista. Suoritamme tarkat mittaukset ja toimitamme kaiken tarvittavan datan, jonka avulla muutatte rakennuskohteen ideasta todellisuudeksi. Asiantuntevat mittaajamme tekevät läheistä yhteistyötä arkkitehtien, insinöörien ja suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien mittapiirustusten laatimisessa. Asiantuntijoittemme osaaminen auttaa voittamaan esteet ja näkemään enemmän mahdollisuuksia.

 

Topografinen mittaaminen

EXACT-tiimin jäsenet ovat onnistumisen asiantuntijoita. Organisaatiomme on laaja ja kattaa kaiken ammattitaidon ja kaikki resurssit, joiden avulla projektinne etenee aina hyvällä vauhdilla. EXACTin topografinen mittaustiimi koostuu projektisuunnittelun dokumentaatioon erikoistuneista asiantuntijoista, joille työn laatu ja mittausten tarkkuus ovat avaintekijöitä. Suoritamme myös ilmakohteiden mittauksia erinomaisella tarkkuudella.

Myös maanmittaukset ovat alaamme, ja toimitamme niistä käyttövalmiit mittaustiedot ja maastomallit projektinne tueksi. Asiantuntemuksemme ja laitteistomme soveltuvat myös tarkkoihin, suurta huolellisuutta ja toimintaympäristöön sopivien menetelmien ja laiteiden tuntemusta vaativien teollisuuskohteiden mittauksiin. Meiltä tilataan usein signalointipisteiden määrittämistä erilaisia ilmakuvauksia varten, ja otamme mielellämme vastuullemme myös projektinne vaatimien helikopterimittausten suorittamisen.

Miehittämättömät ilma-alukset

Maanpinnalta tehtävien mittausten lisäksi voimme tarjota myös ilmalasermittauksia ja miehittämättömien ilma-alusten käyttämistä. Miehittämättömät ilma-alukset tarjoavat arvokkaan lisän tietojen keräämiseen tarkastuksia, mittauksia, kartoituksia ja 3D-mallinnuksia varten. Suosittelemme kiinteäsiipisen, moniroottorisen ilma-aluksemme käyttämistä infrastruktuurin ja kaivosalueiden ortoilmakuvaamiseen ja 3D-kartoitukseen. EXACTin miehittämättömät ilma-alukset pitävät rakennuskohteen tiedot ajan tasalla kätevästi ja tarkasti.

Rakennuksen tietomalli (BIM)

EXACTin suorittamat 3D-mittaukset ja -mallit tarjoavat luotettavan lähtökohdan jokaiselle rakennuksen tietomallinnusprojektille. Suoritamme rakennusten tietomallinnusta perusteltujen ja tarkkojen päätösten tueksi. Luomme 3D-skannaustekniikan avulla tarkkoja digitaalisia malleja, jotka auttavat arkkitehtejä, insinöörejä ja suunnittelijoita hahmottamaan kohteen rakenteet ja toiminnot kaikkien tarvittavien muutosten ja kustannusten ennakoimiseksi. EXACT auttaa tekemään oikeat päätökset heti prosessin alkuvaiheessa, jolloin kalliit virheet jäävät tekemättä ja lopputuloksesta tulee laadukas, kustannustehokas ja sovellettavat energiavaatimukset täyttävä. Lue lisää

Tarkedokumentit

Muutos-, korjaus-, suunnittelu- ja hallintaprojekteista ym. on saatava tarkat, täydelliset ja ajantasaiset dokumentit myöhempiä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten. EXACT laatii rakenteista CAD-tarkepiirustukset, jotka sisältävät kaikkien järjestelmään kuuluvien komponenttien mitta- ja sijaintitiedot. Asiakas saa siis kustakin kohteesta kaikki tarvittavat ja vaadittavat dokumentit. Tarkepiirustuksia voidaan laatia kohteen kokonaismittauksen yhteydessä tai osamittauksena olemassa olevien piirustusten täydentämiseksi. Lue lisää

Vedenalaiset mittaukset

EXACT voi suorittaa järvien, jokien, tekoaltaiden ja merenpohjan kaikuluotainmittauksia noin 80 metrin syvyyteen asti. Kaiku-, GPS- ja kerrostumamittauksista muodostetaan maastomalleja, jotka voidaan toimittaa sellaisinaan tai maatietoihin yhdistettynä.

Vedenalaisiin mittauksiin tarvitaan erikoisosaamista ja kokemusta sekä tietoa korkealaatuisten mittausten rakenteesta, jotta tietoja kerätään riittävästi ja turhilta viiveiltä vältytään. Tämän vuoksi EXACTin mittaukset tekee aina ammattitaitoinen ja harjaantunut mittaushenkilöstö.

Geodeettinen verkkomittaus

Geodeettinen verkkomittaus auttaa määrittämään maastossa olevien kiintopisteiden tarkan sijainnin teiden tai rakennusten rakentamista tai digitaalisten mallien ja karttojen valmistamista varten. EXACT suorittaa sekä maasta käsin että satelliittien avulla tarkkoja geodeettisia mittauksia, joiden avulla saadaan tarkastuspisteet laajalta alueelta.

Kiinteistön rajojen selvitys

EXACT voi toimittaa asianmukaiset mittaustiedot olemassa olevan kiinteistön rajojen selvittämiseksi tai uuden kiinteistön muodostamista varten. Voimme mitata ja koota tiedot kaivannoista, maanpäällisistä ja maanalaisista kaapeli- ja putkiverkostoista. Kartat voivat olla 2D- tai 3D-muodossa ja sisältää kohteiden GIS-koordinaatit ja viitetiedot. EXACT voi vastata kokonaan kartoitusprojektin kaikista vaiheista aina alueelle soveltuvan mittausmenetelmän valinnasta tietojen kääntämiseen asiakkaan valitsemaa järjestelmää varten. Nopeus on yksi vahvuuksistamme. Myös maantieteellinen toimialueemme on laaja, ja käytössämme on riittävästi henkilöresursseja korkealaatuisten mittaustulosten toimittamiseksi projektin sijaintipaikasta riippumatta.

Juha Nyrhivaara
Team Manager

+358-40 047 5294
juha.nyrhivaara@teamexact.com

Lauri Iisalo
Team Manager

+358-40 539 6568
lauri.iisalo@teamexact.com

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.