Vi ser fler möjligheter

Vi undersöker alla parametrar och förhållanden på den planerade anläggningsplatsen och kringliggande områden grundligt innan projektplaneringen och byggnadsarbetena börjar. Vi levererar alla mätdata du behöver för att förvandla idéer till fysiska konstruktioner. Våra yrkesskickliga mätare tar i nära samarbete med arkitekter, ingenjörer och formgivare fram mätritningar som senare införlivas i de tekniska ritningarna. Du kan räkna med att våra experters kompetens och erfarenhet hjälper dig att övervinna alla hinder och se fler möjligheter.

 

EXACT Team Specialist

EXACT Team Specialist består av experter på mätning i samband med projekt för nybyggnation, underhåll och renovering av järnvägar och tunnelbanor över hela Europa. Vårt team har de kunskaper och resurser samt den kompetens och erfarenhet som krävs för att snabbt leverera noggrann information som håller ditt projekt på rätt spår. Eftersom arbetet i spårmiljö är speciellt krävande genomgår alla medlemmar av EXACT Team Specialist utbildningar för behörighet och säkerhet. Vid projekt i spårmiljö är det mycket viktigt att de nationella järnvägsmyndigheternas krav på dokumentation uppfylls. Vi tillhandahåller också dokumentation över det färdiga byggresultatet enligt dina önskemål.

Inom EXACT Team Specialist ingår också har experter inom topografisk mätning och dokumentation för projektplanering. Vårt fokus ligger på kvalitet och precision och vi utför våra mätningar och dokumentation enligt gällande regelverk. Vi utför mätning och levererar mätdata och terrängmodeller som är färdiga att användas i ditt projekt. Vi har också kompetens och utrustning för detaljerad mätning i industrimiljö där det ställs höga krav på precision. Vi arbetar också med signalering för flygfotografering och mätning av höjdstöd vid skanningsarbeten. Vi tar gärna helhetsansvaret för helikopterbaserade mätningar i samband med ditt projekt.

Obemannade luftfarkoster

Förutom lantmätning på fältet använder vi även laserskanningsteknik från luften och UAV (obemannade luftfarkoster). UAV är ett värdefullt verktyg för insamling av data för inspektion, övervakning, kartläggning och 3D-modellering. Vi rekommenderar en lösning med flera rotorer och fasta vingar för generering av ortofoton och 3D-kartläggning av infrastruktur och gruvanläggningar. Vår UAV-lösning är ett smart sätt att alltid hålla informationen på din byggplats uppdaterad.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

3D-mätningar och modeller från EXACT är utgångspunkten för alla framgångsrika BIM-projektet. Vi levererar de BIM-data du behöver för att fatta rätt beslut under byggprojektet. Vi använder 3D-skanningsteknik för att skapa exakta digitala modeller som hjälper dina arkitekter, ingenjörer och formgivare att visualisera form och funktion, förutse kostnader och i god tid göra eventuellt nödvändiga förändringar. EXACT hjälper dig att fatta smarta beslut tidigt i processen så att du undviker kostsamma fel och ser till att strukturen blir välbyggd, kostnadseffektiv och energieffektiv. Read more.

Exact as Built

Konstruktion, ombyggnad och andra tekniska projekt och förvaltningsprojekt kräver noggrann och fullständig dokumentation i god tid för framtida drift och underhåll. EXACT tar fram CAD-ritningar av det färdiga byggresultatet där samtliga systemkomponenters mått och placering framgår. Ritningar över det färdiga byggresultatet tas fram efter en fullständig mätning, eller efter en begränsad mätning om du bara vill komplettera befintliga ritningar. Vi ger dig all dokumentation som du behöver. Läs mer

Sjömätning

EXACT erbjuder mätning med ekolod av insjöar, älvar, vattenmagasin och sjöbottnar ned till ca 80 meters djup. Ekolod-, GPS- och attitydmätningarna bearbetas till terrängmodeller som kan levereras separat eller i kombination med landdata. För att samla in tillräckliga mängder data och undvika onödiga förseningar bör mätningar i marina miljöer utföras av specialister med hydrografisk erfarenhet och kännedom om vad som kännetecknar mätningar av hög kvalitet. Därför litar vi på skickliga och erfarna lantmätare.

Geodetisk mätning

Vid geodetisk mätning bestäms positioner mot ett nät av referenspunkter eller med hjälp av satellitteknik. Mätvärdena används för vägar eller byggnader och kan även ligga till grund för digitala modeller och kartor. Vi utför traditionella geodetiska mätningar med totalstation och satellitbaserade mätningar. Mätningarna ligger även till grund för stomnät med mycket hög noggrannhet.

Geografiskt informationssystem

Vi erbjuder insamling av data för framställning av primärkartor, nybyggnadskartor, ledningskartor och kyrkogårdskartor. Vare sig det är ajourhållning eller nyframställning erbjuder vi er korta leveranstider. Kartorna leveras i 2D eller 3D allt efter ert önskemål. Vi erbjuder också att attributsätta era kartor så de passar i just ert GIS-system. Tack vare stor geografisk täckning och goda personalresurser kan vi leverera högsta kvalitet, oavsett var projektet finns.

Mile Petrovic
Business Manager Scan to BIM

+47 - 46 98 52 21
mile.petrovic@teamexact.com

Jonas Skogfält
Account Manager


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.