Vi ser flere muligheter

Vi kartlegger området for ditt prosjekt før planlegging og byggingen. Vi leverer de måleresultatene du trenger for å gjøre dine ideer om til fysiske konstruksjoner. Våre dyktige landmålere samarbeider tett med kunde, arkitekter, ingeniører og designere for å utarbeide tegninger, modeller og utveksle data på ønsket format og form. Du kan stole på våre landmålere, vil hjelpe dere med å overvinne hindringer og se flere muligheter.

 

Situasjonskartlegging og modellering

EXACT Topographic Surveying Team består av spesialister på innmåling og modellering av situasjon og terreng til bruk for planlegging og prosjektering. Vi har fokus på kvalitet og nøyaktighet. Datafangst utføres med utstyr og målemetoder tilpasset kravene til ditt prosjekt og med riktig kvalitet og pris.

Vi har også ekspertise og utstyr som er egnet for detaljerte oppmålinger av industriområder, hvor høy presisjon og kunnskap om bransjespesifikke metoder og utstyr ofte er påkrevet.

Kartlegging små fjernstyrte luftfartøy (drone/UAV/RPAS)

EXACT har tatt i bruk fjernstyrte luftfartøy til bruke for inspeksjon, overvåkning, dokumentasjon, topografisk kartlegging, ortofoto og terrengmodeller. Våre droner og sensorer er et opplagt valg om du ønsker oppdatert informasjon på ditt prosjekt.

 

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Vi leverer BIM-dataene du trenger for å ta smarte beslutninger underveis i ditt byggeprosjekt.  EXACT bruker 3D-skanneteknologi til å utarbeide nøyaktige digitale modeller som hjelper arkitekter, ingeniører og designere med å visualisere form og funksjon og for å forutsi kostnader og være føre var med hensyn til eventuelle endringer. Vi hjelper deg til å ta smarte beslutninger tidligere i prosessen slik at du unngår kostbare feil og uheldige beslutninger. Les mer

Som bygget dokumentasjon/As-built

Design, ombygging og forvaltning- drift og vedlikehold (FDV) krever nøyaktig og riktig dokumentasjon. EXACT produserer de tegningene og modellene du trenger. Vi oppfyller samtlige dokumentasjonsbehov og -krav. “Som utført”-tegninger og modeller kan produseres etter en fullstendig oppmåling eller etter en begrenset oppmåling hvis dere bare ønsker å supplere eksisterende tegninger. Les mer

Sjøkartlegging

EXACT tilbyr oppmåling med ekkolodd av innsjøer, elver, vannmagasiner og sjøbunnen ned til ca. 80 meters dybde. Ekkolodd-, GPS- og måling av hiv/rull/stamp bearbeides til terrengmodeller som kan leveres frittstående eller i kombinasjon med data fra landmåling, laserskanning eller ordinære kartdata.

Geodetisk grunnlagsnett

Grunnlagsnettet er fundamentet for alle aktiviteter knyttet til innmåling, kartlegging og utsetting i forhold til et kjent referansesystem. Vi legger vekt på at et homogent grunnlagsnett kan være kostnadsbesparende for ethvert prosjekt og anbefaler etablering eller kontroll av grunnlagsnett ved prosjektstart eller hvor det er behov for kvalitetsheving. Et homogent grunnlagsnett med tilstrekkelig tetthet og kvalitet fungerer som bindeledd mellom prosjektets ulike faser.

Eiendom og matrikkel

Vi utfører oppdrag for offentlige og private kunder knyttet eiendomsfaget etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven. Fradeling- og sammenføying av eiendom, klargjøring av grenser, seksjonering og føring av matrikkelen er oppgaver vi kan utføre for deg.

Mile Petrovic
Business Manager Scan to BIM

+47 - 46 98 52 21
mile.petrovic@teamexact.com

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her