Me näemme enemmän kokemuksen kautta

EXACTin teollisuusmittausten tarjonta on laaja. Se kattaa kaiken teollisuuslaitosten maanmittaustarpeista offshore-toimialojen mittauksiin vaikeissa oloissa. Tarkkojen mittausten suorittaminen vaativissa ympäristöissä edellyttää kaikkein kehittyneintä tekniikkaa ja erittäin ammattitaitoista henkilökuntaa. Mittaajat joutuvat usein työskentelemään ahtaissa paikoissa ja ankarissa olosuhteissa. Mittaushenkilöstömme on rohkeaa, asiantuntevaa ja osaavaa – sillä on kokemusta monista erityyppisistä mittaustehtävistä erilaisilla toimialoilla. EXACtin kautta mittauksenne hoitaa ympäristön tuntevat ja kokeneet ihmiset, joka suorittavat työnsä kerralla oikein.

 

Öljy- ja kaasuteollisuuden merenlaiset mittaukset

EXACT hallitsee vaativat mittaustoimenpiteet merellä. Laserskannaus on erinomainen menetelmä tarkkojen ja yksityiskohtaisten 3D-pistepilvien kokoamiseen. Öljynporauslauttojen ja alusten mittaukset perustuvat XYZ-koordinaattijärjestelmään. Yleensä kohteet mitataan merellä, ja mallinnus tehdään sen jälkeen toimistollamme. EXACT voi suorittaa myös tarkastusmittauksia tarkedokumentaatioita varten.

Teollisuuden laitteistomittaukset

Sen minkä voit mitata, voit myös hallita. EXACT voi suorittaa teollisuuslaitoksissa mittauksia, joilla selvitetään koneistojen tarkka sijainti pohjapiirustuksia, peittoalueita, akseleita, asemaviivoja ja alustarakenteita varten. Tarkkojen mittaustulostemme avulla teollisuuslaitteistojen asentaminen ja tarkka asemointi onnistuu varmasti, ja siten esimerkiksi valsseilta tuleva lopputuote (teräs, paperi, muovi jne.) on turvassa laskostumiselta tai reunan yli putoamiselta. Voimme suorittaa lieriöiden tarkkoja mittauksia ja kalibroida säiliöitä ISO-standardien mukaisesti. Teemme myös painumatarkastuksia ja niiden dokumentointia.

Teollisuuslaitosten mittaukset

EXACTin asiantuntijat käyttävät uusinta laserskannaus- ja 3D-mallinnustekniikkaa, jonka avulla teollisuuslaitoksista voidaan koota tarkat mittaustiedot esimerkiksi laajennus-, uudistamis-, korjaus-, muutos- tai kunnossapitoprojekteja varten. Mittaamme ja kirjaamme todelliset suhteet ja kartoitamme kaikki tilat, järjestelmät, rakenteet, putkistot, laitteistot, komponentit jne. mallintaen ne lopuksi 3D-suunnittelumalliksi. Autamme hahmottamaan käytännössä jokaisen kohteen tarkan sijainnin ja suhteen muihin kohteisiin. EXACTin avulla otatte kaikki tilat ja järjestelmät hallintaanne.

Rakennuksen tietomalli (BIM)

EXACTin suorittamat 3D-mittaukset ja -mallit tarjoavat luotettavan lähtökohdan jokaiselle rakennuksen tietomallinnusprojektille. Suoritamme rakennusten tietomallinnusta perusteltujen ja tarkkojen päätösten tueksi. Luomme 3D-skannaustekniikan avulla tarkkoja digitaalisia malleja, jotka auttavat arkkitehtejä, insinöörejä ja suunnittelijoita hahmottamaan kohteen rakenteet ja toiminnot kaikkien tarvittavien muutosten ja kustannusten ennakoimiseksi. EXACT auttaa tekemään oikeat päätökset heti prosessin alkuvaiheessa, jolloin kalliit virheet jäävät tekemättä ja lopputuloksesta tulee laadukas, kustannustehokas ja sovellettavat energiavaatimukset täyttävä. Lue lisää

Tarkedokumentit

Muutos-, korjaus-, suunnittelu- ja hallintaprojekteista ym. on saatava tarkat, täydelliset ja ajantasaiset dokumentit myöhempiä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten. EXACT laatii rakenteista CAD-tarkepiirustukset, jotka sisältävät kaikkien järjestelmään kuuluvien komponenttien mitta- ja sijaintitiedot. Asiakas saa siis kustakin kohteesta kaikki tarvittavat ja vaadittavat dokumentit. Tarkepiirustuksia voidaan laatia kohteen kokonaismittauksen yhteydessä tai osamittauksena olemassa olevien piirustusten täydentämiseksi. Lue lisää

Juha Nyrhivaara
Team Manager

+358-40 047 5294
juha.nyrhivaara@teamexact.com

Lauri Iisalo
Team Manager

+358-40 539 6568
lauri.iisalo@teamexact.com

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.