Me näemme enemmän neliötä

Teemme asiantuntevia mittauksia kehittyneillä Laserkeilaus -tekniikoilla, jotka mahdollistavat suurien rakennusten ja alueiden mittaamisen nopeasti ja tarkasti. Menetelmämme tuovat esille kiinteistön jokaisen yksityiskohdan antaen käyttöösi kaikki tiedot, joita tarkkoihin kiinteistöarviointeihin ja suunnitteluun sekä rakentamiseen tarvitaan. Me näemme enemmän jokaisessa kiinteistössä.

Laserkeilaus

Laserkeilaus -mittauskohteitamme ovat kaikentyyppiset monimuotoiset tilat ja suuren mittakaavan rakennukset, kuten asuin-, toimisto- ja liikekiinteistöt, tehtaat, tilakokonaisuudet ja laitokset. EXACT käyttää uusinta 3D- laserkeilaus tekniikkaa, joka kokoaa tiedot nopeasti ja tarkasti, jokaisen yksityiskohdan huomioon ottaen. Mittauksista saadaan runsaasti tarkkoja tietoja hankkeen erilaisia dokumentteja varten. Tiedot esitetään ja toimitetaan digitaalisessa muodossa (3D- mittamalli, Inventointimalli, ajantasapiirustus, 2D-taso-, poikkileikkaus-, julkisivu- ja asemapiirustus, mittapiirustus) asiakkaan toivomusten mukaisesti.

Saneerausten suunnittelu ja korjausrakentaminen – lähtötiedot haltuun

Asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden saneeraus, linjasaneeraus, julkisivusaneeraus, vesikattosaneeraus, hissin jälkiasennus, porraskäytävän saneeraus ja ullakon muutosrakentaminen ovat huomattavia investointeja, jotka vaativat huolellista, hyvin toteutettua suunnittelua. Kun valitsette EXACTin mittauskumppaniksenne, saatte investoinnille vastinetta.

Kiinteistön olemassa oleva arkistopiirustus vastaa harvoin nykypäivän tilannetta. Ero olemassa olevien piirustusten ja todellisuuden välillä on lähes poikkeuksetta ristiriitaista, joten niiden hyödyntäminen korjaussuunnittelun lähtötietona voi aiheuttaa rakentamisen yhteydessä suuria haasteita, kun rakenteiden yhteensovitus ei vastaakaan rakentamisen aikana suunnitelmassa esitettyä.

Olemme toteuttaneet lukuisia kohteita Suomessa yli 40-vuoden ajan. Suhtaudumme kiinteistöjen mittauksiin asiakaslähtöisesti ja asiantuntemuksella. Jokainen kiinteistö on ainutlaatuinen ja vaatii mittauksilta huolellista suunnittelua. Rakennusmittaus -alan kokeneina ammattilaisina kannamme vastuun mittaustyön toteuttamisesta, aikataulusta ja laadukkaasta lopputuloksesta, joka vastaa tarpeitasi.

Pinta-alan tarkistusmittaus

Teemme pinta-alan tarkistusmittausta standardin SFS 5139 mukaisesti niin yksittäisiin huoneistoihin kuin suurikokoisiin kiinteistöihin käyttötarkoituksesta riippumatta. Mittaus ja pinta-alojen dokumentointi mittauspöytäkirjaan tehdään aina standardeja noudattaen. Käytämme nykyaikaisia kehittyneitä laserkeilaus -tekniikoita, joiden avulla mittaus on nopeaa ja tarkkaa. Laserkeilauksessa muodostuvaa pistepilveä voidaan hyödyntää tehokkaasti muussakin, esimerkiksi saneeraukseen tarvittavien tarkkojen mittojen dokumentoinnissa. Oli kyseessä huoneistoala tai jokin muu kiinteistön käyttäjään sidottu pinta-ala, me mittaamme sen tarkasti.

Tarkemittaus laserkeilaamalla – Exact As Built

Muutos-, korjaus-, suunnittelu- ja hallintaprojekteissa olisi suositeltavaa saada tarkat, täydelliset ja ajantasaiset mittausdokumentit myöhempiä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten. EXACT laatii mittausten pohjalta CAD tarkepiirustuksia ja 3D malleja, jotka sisältävät rakenteiden ja kaikkien järjestelmään kuuluvien komponenttien mitta- ja sijaintitiedot. Asiakas saa rakennuskohteesta kaikki tarvittavat ja vaadittavat dokumentit. Tarkepiirustuksia laadimme niin kohteen kokonaismittauksien yhteydessä kuin osamittauksina olemassa olevien dokumenttien täydentämiseksi.

Laserkeilaamalla rakennettavaa kohdetta, voimme digitaalisesti analysoida rakenteiden poikkeamia suhteessa suunniteltuun. Exact as Built on joustava ja tehokas laaduntarkkailumalli, jolla teet rakennushankkeestasi tuottavamman. Lue lisää

Rakennuksen tietomalli – Inventointimalli

Toteutamme rakennusten tietomallinnusta (BIM) perusteltujen ja tarkkojen päätösten tueksi. EXACT laatii 3D- laserkeilaus tekniikan avulla tarkkoja digitaalisia mitta- ja inventointimalleja, jotka auttavat arkkitehtejä, insinöörejä ja muita suunnittelijoita tiedostamaan kohteen rakenteiden tarkan sijainnin ja toiminnot kaikkien tarvittavien muutosten ja kustannusten ennakoimiseksi. Oikeiden päätösten tekeminen prosessin alkuvaiheessa estää kalliit virheet rakentamisen aikana ja varmistaa lopputuloksen laadun sekä kustannus- ja energiatehokkuuden. Lue lisää

Me autamme ja tuemme teitä pääsemään eteenpäin!

Olemme toimineet alalla yli 40-vuotta, jonka aikana olemme kartuttaneet varsin runsaasti kokemusta kiinteistöjen digitaalisista mittauksista ja mittausaineistojen pohjalta laadittavien dokumenttien todenmukaisesta laadukkaasta sisällöstä. Autamme teitä pääsemään eteenpäin jo hankkeenne alkumetreillä ja ymmärtämään mittausten tarjoamia hyötyjä ja lukuisia lisäarvoja. Oikein ja laadulla toteutettujen mittausten tulisi ohjata hanketta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin kaikki hankeosapuolet saavat tarkkaan mitatuista tiedoista kaiken hyödyn irti. Tuemme teitä myös hankkeen aikana tarketietojen käsittelyssä ja konfliktien ratkaisemisessa.

Pyydä tarjousta

Tarjouksen pyytäminen kannattaa aina! Mikäli teistä tuntuu haastavalta hahmottaa tarvittavan lopputuotteen sisältöä, autamme teitä peilaten vankkaan kokemukseemme. Lukuisat asiakkaamme suosittelevat meitä juuri helppouden ja asiakaslähtöisen palveluhenkisyyden vuoksi.

Tarjouksen laatimiseen tarvitsemme lähtötietoja mitattavasta kohteesta ja mittausaineiston pohjalta laadittavista dokumenteista. Tehtävän sisältö, laajuus ja käyttötarkoitus määrittää pitkälle tarjouspyynnön mukana toimitettavat dokumentit. Yleisimmin nämä ovat olemassa olevat pohjapiirustukset, leikkaukset, julkisivupiirustukset ja asemapiirros.

Lukuisien hankkeiden yhteenvetona olemme laatineet yleisimmin pyydettyjen elementtien mukaiset standardit mm. pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksille. Jaan nämä asiakkaan käyttöön ennen tarjouksen laskentaa voidaksemme sopia yhdessä tiedostaen tarkalleen mitä hankkeessa vaaditaan.

Lähetä tarjouspyyntösi meille: sami.luoma@teamexact.com ja myynti@teamexact.com

Sami Luoma
Project Manager Scan to BIM

+358-50 431 4331
sami.luoma@teamexact.com

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.