Me näemme enemmän neliötä

Suoritamme asiantuntevia mittauksia kehittyneellä 3D-laserkeilaustekniikalla, joka mahdollistaa suurien alueiden mittaamisen nopeasti ja tarkasti. Menetelmämme tuo esille kiinteistön jokaisen yksityiskohdan ja antaa käyttöön kaikki tiedot, joita tarkkoihin kiinteistöarviointeihin tarvitaan. EXACT-tiimi voi auttaa löytämään neliöitä, joita rakennuksessa ei tiedetty olevankaan, ja tuotamme tarvittaessa tarkat dokumentit ja piirustukset kiinteistön kehitysprojektin jokaisen vaiheen tueksi. Me näemme enemmän jokaisessa kiinteistössä.

 

Me näemme enemmän 3D:n avulla

Mittauskohteitamme ovat kaikentyyppiset monimuotoiset tilat ja suuren mittakaavan kohteet, kuten asuin- ja liikekiinteistöt, tehtaat, tilakokonaisuudet ja laitokset. EXACT käyttää uusinta 3D-skannaustekniikkaa, joka kokoaa tiedot nopeasti ja tarkasti, jokaisen yksityiskohdan huomioon ottaen. Mittauksista saadaan runsaasti tarkkoja tietoja projektin erilaisia dokumentteja varten. Tiedot esitetään ja toimitetaan 3D-malleina, 2D-taso- tai poikkileikkauspiirustuksina asiakkaan toiveen mukaisesti.

Tarkedokumentit

Muutos-, korjaus-, suunnittelu- ja hallintaprojekteista ym. on saatava tarkat, täydelliset ja ajantasaiset dokumentit myöhempiä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten. EXACT laatii rakenteista CAD-tarkepiirustukset, jotka sisältävät kaikkien järjestelmään kuuluvien komponenttien mitta- ja sijaintitiedot. Asiakas saa siis kustakin kohteesta kaikki tarvittavat ja vaadittavat dokumentit. Tarkepiirustuksia voidaan laatia kohteen kokonaismittauksen yhteydessä tai osamittauksena olemassa olevien piirustusten täydentämiseksi. Lue lisää

Rakennuksen tietomalli

Suoritamme rakennusten tietomallinnusta (BIM) perusteltujen ja tarkkojen päätösten tueksi. EXACT luo 3D-skannaustekniikan avulla tarkkoja digitaalisia malleja, jotka auttavat arkkitehtejä, insinöörejä ja suunnittelijoita hahmottamaan kohteen rakenteet ja toiminnot kaikkien tarvittavien muutosten ja kustannusten ennakoimiseksi. Oikeiden päätösten tekeminen prosessin alkuvaiheessa estää kalliit virheet ja varmistaa lopputuloksen laadukkuuden sekä kustannus- ja energiatehokkuuden. Lue lisää

Sami Luoma
Project Manager Scan to BIM

+358-50 431 4331
sami.luoma@teamexact.com

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.