Vidíme více zkušenýma očima

Nabízíme širokou paletu služeb v oblasti průmyslového výzkumu – od interního průzkumu průmyslových závodů až po externí průzkum v náročných prostředích. Měření s náležitou přesností v náročných prostředích vyžaduje použití nejpokročilejších technologií a nasazení vysoce kvalifikovaného personálu. Průzkumní pracovníci musejí často pracovat ve stísněných prostorách a za velmi náročných podmínek. Průzkumníci společnosti EXACT jsou odolní, znalí a schopní a disponují značnými zkušenostmi z různorodých projektů v různých průmyslových oborech. Můžeme vám zaručit pověření informovaných, zkušených průzkumníků, které potřebujete k řádnému provedení zadaných úkolů.

 

Námořní průzkumy pro ropný a plynárenský průmysl

U společnosti EXACT víme, že nejkritičtějším faktorem při práci na moři je čas. Laserový skener je proto ideálním nástrojem k poskytnutí přesné, vysoce podrobné bodové 3D matrice. Naše průzkumy vrtacích soustav a plavidel jsou založeny na referenčním souřadnicovém systému XYZ. Obvykle měříme daný objekt na moře a poté provádíme jeho modelování v kanceláři na souši. Společnost EXACT rovněž provádí ověřovací průzkumy k zajištění dokumentace reálného stavu.

Průzkumy průmyslových zařízení

Co je změřeno, dá se řídit. EXACT provede průzkum vašeho průmyslového závodu pro zmapování přesných umístění strojních vybavení, přičemž vytvoří plán uspořádání základů, prostorových obrysů strojů, osy strojů a uspořádání základní úrovně a základové desky. Pomůžeme vám s provedením přesných měření, která potřebujete k úspěšné instalaci průmyslových zařízení a kontrole polohového vyrovnání přesných strojních zařízení, jako například válcovacích strojů, k zajištění toho, aby se váš produkt (ocel, papír, plast atd.) nedeformoval nebo nevybíhal mimo hranu válců. Dokážeme provádět detailní měření válcových tvarů a kalibrovat zásobní zádrže v souladu se specifikacemi ISO a provádět kontrolu a dokumentaci vyrovnání.

Průzkum průmyslového závodu

Konzultanti společnosti Exact využívají nejnovější technologie pro laserové skenování a 3D modelování k provádění kompletních průzkumů vašich zařízení, aby vám pomohli v podpoře a provedení doplňujících rozšíření závodů, přestaveb, renovací, výměn a činností spojených s údržbou. Měříme a zaznamenáme podmínky reálného stavu a zmapujeme a vymodelujeme zařízení, systémy, konstrukce, potrubní vedení, vybavení a všechny stávající součásti a zaneseme je do 3D projektového modelu. Pomůžeme vám zjistit přesné umístění v zásadě každého prvku ve vašem závodu a jeho relativní pozici vůči dalším objektům. Společnost Exact vám pomůže získat kompletní kontrolu nad technickou a projekční stránkou vašeho zařízení.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com