Vi ser mer gjennom erfarne øyne

Vi tilbyr en lang rekke industrioppmålingstjenester – fra landbasert oppmåling av industrianlegg til offshore oppmåling under krevende forhold. Nøyaktig oppmåling i disse miljøene stiller krav til bruk av robuste og avanserte teknikker og høyt kvalifisert personell. EXACT sine konsulenter er kunnskapsrike, kompetente og har erfaring fra en rekke ulike prosjekter i forskjellige bransjer.

 

Oppmålinger i olje- og gassindustrien offshore

Hos EXACT vet vi at den mest kritiske faktoren ved arbeid offshore er tid. Laserskanneren er dermed ofte den ideelle løsningen for å gi en nøyaktig og svært detaljert 3D-punktsky. Vi måler vanligvis objektene offshore, for så å utføre modellering av objektet på land. EXACT utfører også kontrolloppmålinger for å utarbeide “som utført”-dokumentasjon.

Oppmåling av industriutstyr

Det som er målt kan forvaltes. EXACT utfører oppmåling av industrianlegg for å kartlegge maskiners eksakte plassering ved å utarbeide fundamentplan, maskinenes fotavtrykk, midtakse, målelinje samt plan for fundamentplate. Vi bidrar med målene dere trenger for å installere industriutstyr og kontrollere justering av presisjonsmaskiner. Vi kan ta detaljerte mål av sylindertanker og kalibrere lagringstanker i henhold til ISO-spesifikasjoner samt utføre setningskontroll og utarbeide dokumentasjon.

Oppmåling av industrianlegg

EXACT sine konsulenter bruker den siste laserskanne- og 3D-modelleringsteknologien til å utføre komplette oppmålinger av anlegg for å støtte og bidra til oppføringer av tilbygg, ombygging, modernisering og vedlikeholds aktiviteter. Vi måler og registrerer “som utført”-forhold, kartlegger og modellerer anlegg, systemer, strukturer, rør, utstyr og alle eksisterende komponenter og integrerer dem i en 3D-designmodell. Vi hjelper deg med å se den eksakte plasseringen av praktisk talt hvert eneste objekt i anlegget og også objektenes plassering i forhold til andre objekter. EXACT hjelper dere med å ta full kontroll over konstruksjonen og designen av anlegget.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Vi leverer BIM-dataene du trenger for å ta smarte beslutninger underveis i ditt byggeprosjekt.  EXACT bruker 3D-skanneteknologi til å utarbeide nøyaktige digitale modeller som hjelper arkitekter, ingeniører og designere med å visualisere form og funksjon og for å forutsi kostnader og være føre var med hensyn til eventuelle endringer. Vi hjelper deg til å ta smarte beslutninger tidligere i prosessen slik at du unngår kostbare feil og uheldige beslutninger. Les mer

Som bygget dokumentasjon/As-built

Design, ombygging og forvaltning- drift og vedlikehold (FDV) krever nøyaktig og riktig dokumentasjon. EXACT produserer de tegningene og modellene du trenger. Vi oppfyller samtlige dokumentasjonsbehov og -krav. “Som utført”-tegninger og modeller kan produseres etter en fullstendig oppmåling eller etter en begrenset oppmåling hvis dere bare ønsker å supplere eksisterende tegninger. Les mer

Thor Erik Hagesæter
Team Manager

+47 40 69 39 38
thor-erik.hagesater@teamexact.com

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her