Vi ser fler kvadratmeter

Vi erbjuder kvalificerade mätningar med avancerad 3D-laserskanning som snabbt och exakt mäter upp stora områden. Vi ser alla detaljer i en fastighet och ger dig alla data du behöver för att göra en korrekt bedömning. EXACT hjälper dig att hitta kvadratmeter som du inte visste fanns. Vi ger dig detaljerad dokumentation och noggranna ritningar som blir ett värdefullt stöd under alla faser av ditt exploateringsprojekt. EXACT ser mer i alla fastigheter.

 

Vi ser mer i 3D

Vi mäter alla typer av komplexa utrymmen och storskaliga objekt som exempelvis bostads- och kontorsbyggnader, fabriker, invändiga konstruktioner och installationer. EXACT använder avancerad 3D-skanningsteknik för snabb och noggrann insamling av data där inga detaljer lämnas åt slumpen. Våra mätningar resulterar i värdefulla mätdata som används till dokumentation för en rad olika ändamål. Vi presenterar och levererar din data i 3D-modeller, 2D-ritningar eller elevations-/tvärsnittsritningar allt enligt dina önskemål.

Exact as Built

Konstruktion, ombyggnad och andra tekniska projekt och förvaltningsprojekt kräver noggrann och fullständig dokumentation i god tid för framtida drift och underhåll. EXACT tar fram CAD-ritningar av det färdiga byggresultatet där samtliga systemkomponenters mått och placering framgår. Ritningar över det färdiga byggresultatet tas fram efter en fullständig mätning, eller efter en begränsad mätning om du bara vill komplettera befintliga ritningar. Vi ger dig all dokumentation som du behöver. Läs mer

Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

Vi levererar de data för byggnadsinformationsmodellering som du behöver för att fatta rätt beslut under byggprojektet. EXACT använder 3D-skanningsteknik för att skapa exakta digitala modeller som hjälper arkitekter, ingenjörer och formgivare att visualisera form och funktion, förutse kostnader och i god tid göra eventuellt nödvändiga förändringar. Med smarta beslut tidigt i processen kan du undvika kostsamma fel och se till att strukturen blir välbyggd, kostnadseffektiv och energieffektiv. Läs mer

Mile Petrovic
Business Manager Scan to BIM

+47 - 46 98 52 21
mile.petrovic@teamexact.com

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.