Vi ser mer

Vi tilbyr oppmåling av bygg med avansert 3D-laserskanner som lar oss måle store områder raskt og nøyaktig. Vi måler og tilrettelegger resultatene i nøyaktige tegninger og modeller slik at du får det beslutningsunderlaget du trenger. Vi ser mer!

 

Vi ser mer i 3D

Vi måler alle typer komplekse rom og objekter, som bolighus, næringsbygg, fabrikker og installasjoner. EXACT benytter avansert 3D-skanneteknologier for rask og nøyaktig datainnsamling. Data fra laserskanning brukes til å utarbeide dokumentasjon til en lang rekke formål. Vi presenterer og leverer disse dataene som 2D-tegninger i snitt og plane eller som 3D-modellerslik du ønsker. Vi ser mer i 3D!

Som bygget dokumentasjon/As-built

Design, ombygging og forvaltning- drift og vedlikehold (FDV) krever nøyaktig og riktig dokumentasjon. EXACT produserer de tegningene og modellene du trenger. Vi oppfyller samtlige dokumentasjonsbehov og -krav. «Som utført»-tegninger og modeller kan produseres etter en fullstendig oppmåling eller etter en begrenset oppmåling hvis dere bare ønsker å supplere eksisterende tegninger. Les mer

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Vi leverer BIM-dataene du trenger for å ta smarte beslutninger underveis i ditt byggeprosjekt.  EXACT bruker 3D-skanneteknologi til å utarbeide nøyaktige digitale modeller som hjelper arkitekter, ingeniører og designere med å visualisere form og funksjon og for å forutsi kostnader og være føre var med hensyn til eventuelle endringer. Vi hjelper deg til å ta smarte beslutninger tidligere i prosessen slik at du unngår kostbare feil og uheldige beslutninger. Les mer

Mile Petrovic
Business Manager Scan to BIM

+47 - 46 98 52 21
mile.petrovic@teamexact.com

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her