Vidíme více čtverečních metrů

Nabízíme odborné průzkumy s pokročilou 3D laserovou technologií skenování, která nám umožňuje rychle a přesně měřit rozlehlé oblasti. Vidíme každý detail nemovitosti a dodáme vám údaje, které potřebujete k přesnému zhodnocení této nemovitosti. Tým společnosti EXACT vám může pomoci nalézt výměru dalších čtverečních metrů, o níž jste doposud nevěděli, že vůbec existuje, a můžeme vám poskytnout přesnou dokumentaci a výkresy, které vám pomohou v každé fázi vašeho projektu na další rozvoj nemovitosti. Vidíme více v každé nemovitosti.

 

Vidíme více ve 3D

Provádíme průzkumy všech typů komplexních prostorů a rozsáhlých objektů, jako jsou například obytné nebo komerční budovy, továrny, vnitřní prostředí a instalace. EXACT se spoléhá na nejpokročilejší 3D skenovací technologie, díky kterým lze údaje zachytávat rychle a přesně, navíc s důslednou pozorností ke každému detailu. Naše průzkumy generují množství naměřených údajů používaných k vytváření dokumentace pro různorodé účely. Tato data budeme prezentovat a dodávat v podobě 3D modelů, 2D výkresů a výkresů elevací/řezů podle vašich specifických požadavků.

Dokumentace reálného stavu

Designový návrh, rekonstrukce a další technické a řídicí projekty vyžadují přesnou, kompletní a včasně připravenou dokumentaci pro následný provoz a údržbu. EXACT vytváří CAD výkresy reálného stavu vašich stavebních objektů pro účely zdokumentování rozměrů a umístění všech systémových součástí. Naše činnost odpovídá vašim potřebám a požadavkům na dokumentaci. Výkresy reálného stavu lze vytvářet po průzkumu, který zahrnuje všechny potřebné činnosti, nebo po částečném průzkumu, jestliže si přejete pouze doplnit vaše stávající výkresy. Čtěte více

Informační modelování budov

Dodáváme data informačního modelování budov (BIM), která potřebujete k podpoření chytrého rozhodování ohledně vašich staveb. EXACT využívá 3D technologie skenování k vytvoření přesných digitálních modelů, které pomohou vašim architektům, projektantům a designérům vizualizovat tvar a funkci, aby bylo možné předpovědět náklady a proaktivně provést eventuálně nezbytné změny. Čiňte chytrá rozhodnutí dříve v procesu, vyhněte se tím nákladným chybám a zajistěte výstavbu kvalitně vybudované, nákladově a energeticky efektivní stavby.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com